İş kazası, aşağıdaki durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan, bedenen ve ruhen arızaya uğratan olaya denir.

  • Çalışanın iş yerinde bulunduğu sırada,
  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
  • Çalışanın, işveren tarafından görevlendirilerek başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  • Süt izni kullanan çalışanın çocuğuna süt vermesi için ayrılan zamanlarda,
  • Çalışanın işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen kazalar

 iş kazası olarak kabul edilir.

İş Kazası Akış Şeması
İlkyardımcı Müdahale Akış Şeması
Yanıklara Müdahale Akış Şeması