Uygun Eldiven İçin Genel Koruma Gereklilikleri

  • Eldivenler koruma amaçlı üretilmelidirler.
  • Eldivenlerin köşe yerleri ve dikişleri kullanıcıya rahatsızlık vermemelidir.
  • Eldivenin giyilmesi ve çıkartılması basit ve rahat olmalıdır.
  • Eldivenin hammadesi kullanıcıya zarar ve rahatsızlık vermemelidir.
  • Deri eldivenlerin pH değeri 3,5-9,5 arası olmalıdır.
  • İçeriğindeki krom miktarı 3mg/kg değerinden az olmalıdır.
  • Eldivenin hammaddesinde alerjik reaksiyona yol açan bir durum varsa, üretici bunu açıkca belirtmeli ve uyarmalıdır.
  • Eldiven temizlendikten sonra koruyucu özelliğini kaybetmemelidir.
  • Eldivenlerin standart boyutları 6-11arasıdır.
Beden El Çevresi (mm) El Uzunluğu (mm) Min. Eldiven Uzunluğu (mm)
6 152 160 220
7 178 171 230
8 203 182 240
9 229 192 250
10 254 204 260
11 279 215 270

Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

 

Performans Değerleri 0 1 2 3 4 5
Aşınma (devir) <100 >100 >500 >2000 >8000
Kesilme (index) <1,2 >1,2 >2,5 >5,0 >10,0 >20,0
Yırtılma (newton) <10 >10 >25 >50 >75
Delinme (newton) <20 >20 >60 >100 >150

Aşınma Direnci: Sabit hızda, numunenin aşınarak yıpranması için gereken devir sayısı (0’dan 4’e kadar).

Kesilme Direnci: İçeriğin numuneyi sabit hızda kesmesinin devir sayısı ile hesaplanması (0’dan 5’e kadar).

Yırtılma Direnci: Numuneyi yırtmaya yarayan güç (0’dan 4’e kadar).

Delinme Direnci: Numuneyi standart çelik matkapla delmek için gereken güç (0’dan 4’e kadar).

Kimyasal ve/veya Mikroorganizma Risklerine Karşı Koruyucu Eldivenler

 

Sızdırmazlık Değerleri 1 2 3
AQL <4,0 <1,5 <0,65

Sızdırmazlık: İnce, tek kullanımlık eldivenlerde bu değer eldiveni içine su veya hava doldurularak elde edilir. Eğer 30 saniye içinde eldivende kaçak olursa eldiven kusurludur. Sonuçlar her 100 eldivende kusurlu eldiven sayısı olarak çıkar. AQL (kabul edilebilir kalite seviyesi) kusurlu eldiven miktarından ölçülür.

 

Geçirgenlik Değerleri 0 1 2 3 4 5 6
Ölçülen Zaman (dakika) <10 >10 >30 >60 >120 >240 >480

Geçirgenlik: Kimyasalın eldivenden geçme zamanıdır. Eldivenin test edildiği kimyasallar piktogramın üzerinde harf ile gösterilir.

 

Kod

Kimyasal

CAS Numarası

A

Methanol

67-56-1

B

Aseton

67-64-1

C

Asetonitril

75-05-8

D

Diklorometan

75-09-2

E

Karbondisülfit

75-15-0

F

Toluen

108-88-3

G

Dietilamin

109-89-7

H

Tetrahidrofuran

109-99-9

I

Etilasetat

141-78-6

J

n-Heptan

142-85-5

K

Sodyum Hidroksit %40

1310-73-2

L

Sülfirik Asit %96

7664-93-9

Termal Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

Isıya Karşı

Performans Değerleri

1

2

3

4

a. Isı ve/veya yanma ile ilgili durum Alevlenme zamanından sonra ≤20s ≤10s ≤3s ≤2s
Parlama zamanından sonra ≤120s ≤25s ≤5s
b. Sıcaklıkla temas direnci Temas direnci 100° 250° 350° 500°
Eşil zamanı ≤15s ≤15s ≤15s ≤15s
c. Konvektiv ısı (ısı transfer gecikmesi) ≤4s ≤7s ≤10s ≤18s
d. Radyant ısı (ısı transfer gecikmesi) ≤5s ≤30s ≤90s ≤150s
e. Küçük ergimiş metallere (damla) ≥5 ≥15 ≥25 ≥35
f. Büyük ergimiş metallere (kütle) 30g 60g 120g 200g

a. Isı ve/veya yanma ile ilgili durum: 15 saniye gaz alevine tutulan eldivenin yanmasının ve kor halinin bitiş zamanı ile ölçülür.

b. Sıcaklıkla temas direnci: Eldiven içinde hissedilen sıcaklık 10° artmadan, 100° – 500° arasında bir sıcaklıkla temasta eldivenin 15 saniye koruması ölçülür.

c. Konvektiv ısı (ısı transfer gecikmesi): Koruma seviyesi, eldivenin içindeki ısı 24° artana kadar, çıplak alevden çıkan ısıyı ne kadar süre geciktirdiği ile ölçülür.

d. Radyant ısı (ısı transfer gecikmesi): Belirli miktarda ısı nüfuzu ölçülmesine kadar geçen zaman ölçülür.

e. Küçük ergimiş metallere (damla): Eldiven içinde 40° ısı yükselene kadar kaç adet ergimiş metal damlası akıtılması gerektiği ile ölçülür.

f. Büyük ergimiş metallere (kütle): Eldivene zarar verene kadar ne kadar miktarda ergimiş metal gerektiği ile ölçülür.

Soğuğa Karşı

Performans Değerleri

0

1

2

3

4

a. Konvektiv soğuk, Termal yalıtım ITRm2.C/W ITR<0.10 0.10≤ITR<0.15 0.15≤ITR<0.22 0.22≤ITR<030 0.3≤ITR
b. Termal soğuk, Termal direnç Rm2.C/W R<0.025 0.025≤R<0.05 0.05≤R<0.1 0.1≤R<0.15 015≤R
c. Su geçirmezlik testi

Olumsuz

Olumlu

Elektriksel Tehlikerelere Karşı Koruyucu Eldivenler

Sınıf Maksimum Çalışma Gerilimi Test Gerilimi Dayanma Gerilimi
00 500 V AC 2500 V AC 5000 V AC
0 1000 V AC 5000 V AC 10000 V AC
1 7500 V AC 10000 V AC 20000 V AC
2 17000 V AC 20000 V AC 30000 V AC
3 26500 V AC 30000 V AC 40000 V AC
4 36000 V AC 40000 VAC 50000 V AC

Maksimum Çalışma Gerilimi: Şebeke nominal gerilimidir.

Test Gerilimi: Testlerde eldivene uygulanan gerilimdir.

Dayanma Gerilimi: 3 dakika ıslak test  gerilimine maruz bırakılan eldivenler sonra 16 saat boyunca kurutulduktan sonra uygulanan gerilim testidir

El Koruyucuları İçin EN Standartları

EN 388: Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler için EN standartı.

EN 374: Kimyasal ve/veya mikroorganizma risklerine karşı koruyucu eldivenler için EN standartı.

EN 407: Isıya karşı koruyucu eldivenler için EN standartı.

EN 511: Soğuğa karşı koruyucu eldivenler için EN standartı.

EN 60903: Elektriksel tehlikelere karşı koruyucu eldivenler için EN standartı.

EN ISO 10819: Vibrasyona karşı korurucu eldivenler.

EN 455: Medikal tek kullanımlık eldivenler için EN standartı.