Konusu, yeri ve risk düzeyine göre ayrılan çalışmalar, Üniversite’nin ilgili birimleri ile birlikte günlük, aylık, 2 aylık, 3 aylık ve 6 aylık periyotlar ile denetlenmektedir.