Laboratuvarlarda Uyulması Gereken Kurallar

 • Laboratuvarlarda kullanılan tüm kimyasallara ait güvenlik bilgi formları kayıtlı olmalıdır.
 • Kimyasallarla çalışırken, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nda belirtilmiş kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.
 • Laboratuvarlarda asla tek başına, izinsiz ve sorumlu kişi yokken çalışılmamalıdır.
 • Laboratuvarda sorumlu kişi izin vermedikçe hiçbir deney düzeneğine, kimyasala ve diğer malzemelere dokunulmamalıdır.
 • Laboratuvarda yüze dokunmadan önce eller su ve sabun ile yıkanmalıdır.
 • Asit ve bazlar nötralize edilmeden giderlere verilmemelidir.
 • Nötralizasyon, çeker ocak içinde gerçekleştirilmelidir.
 • Bütün kaza ve dökülmeler sorumluya rapor edilmelidir.
 • Sınıflarına göre ayrılmış atıklar için atık bidonları kullanılmalıdır.
 • Cam deney tüplerinin tıpa kısmını yüzünüzden uzak tutun.
 • Koruyucu gözlük takmayı unutmayın.
 • Laboratuvar deney tüplerini ve eşyalarını kullandıktan sonra muhakkak temizleyin.
 • Laboratuvar önlüğü giyin ve önünü ilikli tutun.
 • Laboratuvarlarda asla yemek yemeyin, bir şey içmeyin ve laboratuvar cam malzemeleri asla yeme-içme aracı olarak kullanmayın.
 • Burnu kapalı ayakkabılar giyin.
 • Bacaklarınızı kapatacak uzun giysiler, tercihen pantolon giyin.