Koç Üniversitesi eğitim anlayışı, öğrencileri, öğretim üyeleri, araştırma programları ve sunduğu olanaklar ile Türkiye’de örnek bir eğitim kurumu olmanın sorumluluğu ve dünyada saygıyla tanınma hedefi doğrultusunda, tüm çalışan ve öğrencilerine güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmeyi amaçlar; “iş sağlığı ve güvenliği” kavramına büyük önem verir.

Üniversitemiz, iş sağlığı ve güvenliğinde alınacak tedbirleri ve gerekli çalışmaları yapmayı bir zorunluluk olarak görmez. Aksine, çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını koruyacak tedbirler bütünü olduğunu düşündüğü bu çalışmalara gerekli özeni gösterir. İş sağlığı ve güvenliği alanında uygulanması gereken temel kurallar, dikkat edilmesi gereken hususlar ve alınması gereken tedbirler konusunda tüm çalışanlarının ve öğrencilerinin bilinç düzeyinin artırılması ve bilgi eşitliğinin sağlanması amacıyla bu alanda eğitimler düzenler, görsel farkındalığı arttırmak için hazırlattığı afişleri kampüs genelinde uygular, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ve Üniversitenin  tüm birimleri ile koordineli çalışmalar yürütür.

Farkındalığın artırılmasının sağlanmasıyla,  iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaşmasını hedef alan Üniversitemizde, bu alanda yapılan çalışmaların anlatıldığı bültenler çıkarılır, Üniversite web sayfasında konu ile ilgili iletişim kurulabilecek iletişim ağları yapılandırılır. Bu ağlar sayesinde gelen bildirimler İş Güvenliği Uzmanlarımız ve İşyeri Hekimlerimiz tarafından incelenir, değerlendirilir ve gerekli önleyici tedbirler ve çözümler planlanır.

İş sağlığı ve güvenliği politikamıza buradan erişebilirsiniz.