İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu,

  • İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,
  • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,
  • İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,
  • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,
  • İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
  • İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,
  • İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yıl ki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak,

Amacı ile mevzuata uygun olarak organize edilmiştir.

Kurul Gündemi

Kurul Gündemi, iş güvenliği uzmanı tarafından, kurul üyelerinden alınan talepler  doğrultusunda belirlenir. Üniversitemiz olarak tüm çalışanlarımızı bu organizasyona dahil etmek, çalışanlarımızın görüşlerini, önerilerini  ve tespitlerini paylaşabilmeleri adına iş sağlığı ve güvenliği posta adresi oluşturulmuştur. Çalışanlarımız isg@ku.edu.tr adresine bildirimde bulunabilirler. Bildirimler öncelik sırasına göre İş Sağlığı ve Güvenliği Ekibi tarafından değerlendirilir ve uygun görüldüğü takdirde kurul gündemine alınır. Bildirim sahibi gelişmeler hakkında bilgilendirilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyeleri

Kurul üyelerine ek olarak, gündem de değinilecek konulara göre çalışanlarımız kurul toplantılarına davet edilmektedir.

Kuruldaki Görevi Adı Soyadı İşyerindeki Görevi
İşveren Vekili Mehmet Berberoğlu İşletme Direktörü
Kurul Sekreteri Kübra Ekşi İş Güvenliği Uzman Yardımcısı
Kurul Üyesi S.Şeyma Özdemir Büyükyoran İş Güvenliği Yöneticisi
Kurul Üyesi Çiğdem Tarlacı İş Güvenliği Uzmanı
Kurul Üyesi Volkan Taşpınar İş Güvenliği Uzmanı
Kurul Üyesi Cemre Şimşek İş Güvenliği Uzmanı
Kurul Üyesi Selma Dağtekin İş Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hekimi İbrahim Alper Keskin İşyeri Hekimi
İşyeri Hekimi Hüseyin Hakan Bilgen İşyeri Hekimi
İşyeri Hekimi Gülden Karataş İşyeri Hekimi
Baş Çalışan Temsilcisi Aysun Uzel Yurtlar Sorumlusu
Çalışan Temsilcisi Aylin Büyük Türüt İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sekreteri
Çalışan Temsilcisi Zeynep Kahya Yeşil Laboratuvar Koordinasyon ve Planlama Sorumlusu
Çalışan Temsilcisi Pınar Özbek Uzman Psikolog
Çalışan Temsilcisi Cengiz Arslan A/V Destek Temsilcisi