Toz ve Partikül Koruması

Toz ve partiküllere karşı iki tip koruma vardır;

  1. FFP olarak kodlandırılan toz maskeleri: EN 149 standartlarında.
  2. P kodlaması ile gösterilen filtreler (yarım yüz ve tam yüz maskeler için). EN 143 standartlarında.

 

Toz ve partikül koruma seviyeleri:
FFP EN 149 Minimum Koruma Oranı
FFP1 %78
FFP2 %92
FFP3 %98

Koruma Seviyesi Seçimi

Yanlış solunum koruyucu ekipman seçimi ciddi sağlık risklerine ve hastalıklara sebep olabilir.

Uygun solunum seçiminde NKF (nominal koruma faktörü) ile AKF (atanmış koruma faktörü) önemlidir. NKF Avrupa standartları tarafından izin verilen en yüksek içe geçirme oranı ile hesaplanır. AKF ise kullanıcıların %95’inde karşılaşılacak, gerçek çalışma ortamlamları örneklenerek oluşturulan koruma faktörüdür.

Diğer önemli nokta ise MMSD’dir (Mesleki Maruziyet Sınır Değeri). Çalışanın solunum bölgesinde bulunan havadaki belirtilen referanszaman aralığındaki zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonunun sınır değerini ifade eder. Yani çalışanların her gün maruz kaldığı ama sağlıkları üzerinde negatif bir etki oluşturmadığı sınır değeridir.

Bu değer TLV (Threshold Limit Value) olarak da gösterilir. İşyeri hijyeni bilimsel çalışmaları esas alınarak mg/m3 ya da ppm birimleri ile ifade edilir.

 

Toz Maskeleri

Yarım Yüz Maskeleri

Tam Yüz Maskeleri

Sınıf

NKF

Max Kons.

Filtre Sınıfı

NKF

Max Kons.

Filtre Sınıfı

NKF

Max Kons.

FFP1

4

4xMMDS

P1

4

4xMMDS

P1

5

4xMMDS

FFP2

12

12xMMDS

P2

12

12xMMDS

P2

16

12xMMDS

FFP3

50

50xMMDS

P3

48

50xMMDS

P3

1000

50xMMDS

Gaz ve Buhar Koruması

 

Renk Kodu Filtre Tipi
Kahverengi AX Organik bileşenlere ait gaz ve buharları kaynama derecesi <65 °C
Kahverengi A Organik bileşenlere ait gaz ve buharları kaynama derecesi >65 °C
Gri B İnorganik gazlar ve buharları. Örn; Klor, Hidrojen sülfür, Hidrojen siyanür
Sarı E Asit gazları için. Örn; Kükürt dioksit, Asetikasit, Formik asit, Hidroflorik asit
Yeşil K Amonyak
Kırmızı Hg Civa buharı
Siyah CO Karbonmonoksit
Mavi NO Nitrojenmonoksit dahil nitroz gazları
Beyaz P Toza ve partiküllere karşı koruma

 

Koruma Seviyesi Seçimi

Gaz ve buharlara karşı uygun koruyucu ekipmanı seçmek için kullanılan kimyasalın adı ve konsantrasyonu bilinmelidir.

Filtreler kapasitelerine göre 3 farklı sınıfta gruplanır;

 

Sınıf 1 2 3
Kapasite Düşük Orta Yüksek
Maruziyet Limiti 1000 ppm 5000 ppm 10000 ppm

Gaz ve buharlara karşı korunmak için toplam filtreleme verimliliğini filtre değil kullanılan maske çeşidi belirler.

 

Yarım Yüz Maskeleri

Tam Yüz Maskeleri

Filtre Sınıfı

NKF

Max Kons.

Filtre Sınıfı

NKF

Max Kons.

Gaz Filtresi

50

50xTLV

Gaz Filtresi

2000

2000xTLV

 

Solunum Koruyucular İçin EN Standartları

EN 136: Tam yüz maskeleri için EN standartı.

EN 137: Solunum tüp ve sırtlıkları için EN standartı.

EN 139: Temiz hava beslemeli maskeler için EN standartı.

EN 140: Yarım yüz maskeleri için EN standartı.

EN 141: Negatif basınçlı solunum cihazları için gaz/buhar filtreleri ve kombine filtreler.

EN 143: Negatif basınçlı respiratör cihazlar için partikül filtreler.

EN 145: Kendinden kapalı devreli nefes alma aparatı sıkıştırılmış oksijenli veya sıkıştırılmış oksijen-nitrojen tipi.

EN 146: Başlıkla kullanılabilen kendinden açık devreli kompresör hava solunum cihazı.

EN 148: Yüz maskelerinin bağlantılarının vida gereklilikleri.

EN 149: Bakım gerektirmeyen maskeler için EN standartı.

EN 270: Temiz hava beslemeli başlıklar için EN standartı.

EN 403: Kaçış maskeleri için EN standartı.

EN 405: Bakım gerektirmeyen gaz-buhar maskeleri için EN standartı.