Koç Üniversitesi Sağlık Merkezi çalışan sağlığı hizmetlerinin temel amacı akademik ve idari personelin işe bağlı sağlık sorunlarının önlenmesi, çalışanların sağlık izleminin yapılandırılması, çalışanların sağlığının korunması, geliştirilmesi sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanmasıdır.

İşe Giriş Süreci

  • İşe giriş sürecinde çalışanların  işyeri hekimine başvurarak, sağlık formu doldurmaları ve kişisel sağlık dosyası açtırmaları gerekmektedir. İşyeri Hekimi tarafından işe yeni başlayan herkese İşe Giriş Muayenesinin yapılması zorunludur. İşyeri Hekimi bu muayene neticesinde gerekli gördüğü çalışandan bazı tetkik ve tahliller isteyebilir. Bunlar çalışanların mevcut sağlık sorunlarının tespiti, yaygınlığının ölçülmesi buna göre sağlık hizmetlerinin planlanması ve daha sonra yapılacak incelemelerle karşılaştırılması açısından bir bazal değer oluşturacağı için anlamlıdır.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği tüm çalışanların işe giriş, periyodik muayeneleri yapılmakta ve tüm çalışanlara belli periyodlarla eğitimler verilmektedir.

Periyodik  sağlık kontrolünüz için randevunuzu Sağlık Merkezi’nden, 1273 no’lu telefondan alabilirsiniz.