Ramak kala olay; işyerinde meydana gelen, çalışan, işyeri ya da ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaydır. Günlük hayatta “Az kalsın” diye anlatmaya başladığımız olaylar olarak da tanımlayabiliriz.

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununu gereğince; her türlü ramak kala olayların kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu tip olayların kayıt altına alınarak raporlanması iş kazalarını önlemek için hayati önem taşımaktadır.

Üniversitemize kullanılan track-it sistemi aracılığıyla, kişilerin karşılaştığı arıza, problem ve benzeri olaylar teknik müdürlük, inşaat direktörlüğü gibi ilgili birimlere iletilerek çözülmektedir. Ancak, İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları kapsamında yaşanabilecek kazaların tespiti için track-it açılmış ve ilgili birim yardımıyla sorununuz çözülmüş olsa dahi ramak kala kaza bildirim formunun da doldurulması gerekmektedir. Çünkü Ramak Kala Kazaların bildirilmesi, ileride yaşanabilecek iş kazaların tespit edilmesi ve önlenmesi için büyük önem taşımaktadır.

Heinrich Kaza Piramidi’ne göre; yaşanan her 29 ramak kala 1 tane yaralanmalı iş kazasına, 300 ramak kala ise 1 tane ağır yaralanmalı veya ölümlü iş kazasına sebep olmaktadır.

İş kazalarını önlemek için; başınıza gelen ve size az kalsın dedirten tüm olayları ramak kala formu ile bildiriniz.

Neler Ramak Kala Kazadır?

  • Az kalsın ıslak zeminde kayıyordum
  • Az kalsın kablolara takılıp düşüyordum
  • Az kalsın malzemeler üzerime düşüyordu
  • Az kalsın gözüme kimyasal sıçrıyordu
  • Az kalsın zehirli gaz/kimyasal soluyordum