TEHLİKELİ MADDELERİN GÜVENLİ TAŞINMASI

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında, kamuya açık karayoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığı ve çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır.

TANIMLAR

Tehlikeli maddeler: Kimyasal ve fiziksel yapısı itibariyle elde edilmesi, işlenmesi, saklanması, paketlenmesi, kullanılması, atılması ve taşınması çevreye, insanlara ve doğal hayata zararlı olabilecek tüm maddelere tehlikeli maddeler denir.
ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasıdır.
Tehlikeli Atık: Çevre ve insan için tehlike arz eden yanıcı, yakıcı, kanserojen, patlayıcı, tahriş edici ve zehirli atıkların tümü için genel bir tanımdır.
Endüstri ve Otomotivde sıkça rastlanan bazı tehlikeli atıklar;

  • Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş absorban ve ambalajlar (Örn. yağlı bez, üstübü, eldiven, boya ve yağ kutuları)
  • Yağlı mekanik parçalar,
  • Tank dipi çamurları,
  • Kirli solventler,
  • Kaplama oluşan durulama suları,
  • Redüktör ve hidrolik yağları,
  • Atık Aküler vb.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ MADDELERİN GÜVENLİ TAŞINMASI ÇALIŞMALARI

  • Koç Üniversitesi olarak bu faaliyetlerde yer alan; paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı ve boşaltan faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Bu faaliyetler içerisinde yer alan ve tehlikeli maddeleri taşıyan, kampüse giriş-çıkış yapan her türlü taşıt ve sürücü yönetmelikler kapsamında denetlenmektedir.
  • Tehlikeli maddelerin güvenliği kapsamına Dahil Olan Faaliyetlerimiz;

Atıkların teslim edilme süreci 

Üniversiteye gelen mazotun alım-boşaltım süreci 

Üniversiteye gelen basınçlı gaz tüplerinin alım-boşaltım süreci

Üniversiteye alınan kimyasalların takip süreci