Evsel, tıbbi, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların minimizasyonu, kaynağında ayrı toplanması, ara depolanması, gerekli olduğu durumda atıklar için aktarma merkezleri oluşturulması, atıkların taşınması, geri kazanılması, bertarafı, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin işletilmesi ile kapatma, kapatma sonrası bakım, izleme-kontrol süreçleri Üniversitemizde İşletme Direktörlüğü tarafından yürütülmektedir.

Üniversitede Yapılan Atık Toplama Çalışmalar,

 • Tıbbi atık poşetleri her gün atık personeli tarafından toplanır ve tıbbi atık toplama konteynerlerine taşınır.
 • Sıvı kimyasal ve kontamine atıkların uzaklaştırılması için atık üreticileri c-trackit sistemi üzerinden talep açarlar. Talep ilgili çalışana gelir ve görevli atık personeli bölgeye yönlendirilir.
 • Atık personeline 0549 790 83 44 (Kısa kod:4127) no’lu telefondan ulaşabilirsiniz.
 • Geri dönüşümü mümkün olan kâğıt, plastik, metal ve cam atıklar, Üniversite’nin çeşitli yerlerinde bulunan geri dönüşüm kutularında ayrı olarak toplanır.
 • Üniversitenin belli noktalarında atık pil toplama kutuları da bulunmaktadır.

Üniversitemizde Tespit Edilen Atık Türleri

 • Kontamine atıklar
 • Kontamine ambalajlar
 • Laboratuvar kimyasalları
 • Atık yağlar
 • Floresanlar
 • Atık piller
 • Elektrik ve elektronik atıkları
 • Tıbbi atıklar
 • Geri dönüşümlü atıklar
 • Evsel atıklar

Tespit edilmiş tüm atık türleri için uygun çöp kovaları temin edilmiş ve üniversitenin çeşitli yerlerine konumlandırılmıştır.