Duyurularımız

İş Sağlığı ve Güvenliği Ergonomi Çalışmaları

Meslek hastalıklarını önlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen Ergonomi Çalışmaları kapsamında, tüm çalışanlara "ergonomik sandalye" ve "bilek destekli mouse pad" dağıtıldı. 

Deprem Farkındalığı Haftası 

10-14 Kasım 2014 tarihleri arasında RFK kampüste deprem farkındalık haftası düzenlendi. Düzce depreminin de hatırlandığı bu haftada düzenlenen etkinlikler çerçevesinde deprem kartları, deprem düdüğü ve feneri dağıtıldı. 

Sağlık ve Güvenlik El Kitabı

İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının detaylı şekilde anlatıldığı el kitabı yayınlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bülteni

İş Sağlığı ve Güvenliği Bülten'i 3 ayda 1 yayınlanmaktadır.

Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri Laboratuvar Güvenliği Eğitimleri 

Laboratuvarda çalışan Doktora ve Yüksek lisans öğrencileri için çalışmaya başlamadan önce “Laboratuvar Güvenliği Eğitimi” düzenlenmektedir.

İlkyardımcı Eğitimleri

Koç Üniversitesi’nde İlkyardım Eğitim Merkezi aracılıyla İlkyardımcı Eğitimleri düzenlenmekte olup, Sağlık Bakanlığı sınavlarına girerek ilkyardımcı personeller belirlenmektedir.

 

 

 

 

Atık Yönetimi

Evsel, tıbbi, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların minimizasyonu, kaynağında ayrı toplanması, ara depolanması, gerekli olduğu durumda atıklar için aktarma merkezleri oluşturulması, atıkların taşınması, geri kazanılması, bertarafı, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin işletilmesi ile kapatma, kapatma sonrası bakım, izleme-kontrol süreçleri Üniversitemizde İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Üniversitede Yapılan Atık Toplama Çalışmalar,

 • Tıbbi atık poşetleri her gün 10:15 ve 15:15 saatlerinde atık personeli tarafından toplanır ve tıbbi atık toplama konteynerlerine taşınır.
 • Sıvı kimyasal ve kontamine atıkların uzaklaştırılması için atık üreticileri c-trackit sistemi üzerinden veya atik@ku.edu.tr mail adresinden talep açarlar. Talep ilgili çalışana gelir ve görevli atık personeli bölgeye yönlendirilir.
 • Atık personeline 0549 790 83 44 (Kısa kod:4127) no'lu telefondan ulaşabilirsiniz.
 • Geri dönüşümü mümkün olan kâğıt, plastik, metal ve cam atıklar, Üniversite’nin çeşitli yerlerinde bulunan geri dönüşüm kutularında ayrı olarak toplanır. 
 • Üniversitenin belli noktalarında atık pil toplama kutuları da bulunmaktadır.

Üniversitemizde Tespit Edilen Atık Türleri

 • Kontamine atıklar
 • Kontamine ambalajlar
 • Laboratuvar kimyasalları
 • Atık yağlar
 • Floresanlar
 • Atık piller
 • Elektrik ve elektronik atıkları
 • Tıbbi atıklar
 • Geri dönüşümlü atıklar
 • Evsel atıklar

Tespit edilmiş tüm atık türleri için uygun çöp kovaları temin edilmiş ve üniversitenin çeşitli yerlerine konumlandırılmıştır.

 

Atık Yağlar
Floresanlar
Kontamine Atıklar
Geri Dönüşüm
Tıbbi Atık
Delici Kesici Atık
Tehlikeli Atık Deposu
Tehlikeli Atık Deposu
Tıbbi Atık Deposu