Duyurularımız

İş Sağlığı ve Güvenliği Ergonomi Çalışmaları

Meslek hastalıklarını önlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen Ergonomi Çalışmaları kapsamında, tüm çalışanlara "ergonomik sandalye" ve "bilek destekli mouse pad" dağıtıldı. 

Deprem Farkındalığı Haftası 

10-14 Kasım 2014 tarihleri arasında RFK kampüste deprem farkındalık haftası düzenlendi. Düzce depreminin de hatırlandığı bu haftada düzenlenen etkinlikler çerçevesinde deprem kartları, deprem düdüğü ve feneri dağıtıldı. 

Sağlık ve Güvenlik El Kitabı

İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının detaylı şekilde anlatıldığı el kitabı yayınlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bülteni

İş Sağlığı ve Güvenliği Bülten'i 3 ayda 1 yayınlanmaktadır.

Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri Laboratuvar Güvenliği Eğitimleri 

Laboratuvarda çalışan Doktora ve Yüksek lisans öğrencileri için çalışmaya başlamadan önce “Laboratuvar Güvenliği Eğitimi” düzenlenmektedir.

İlkyardımcı Eğitimleri

Koç Üniversitesi’nde İlkyardım Eğitim Merkezi aracılıyla İlkyardımcı Eğitimleri düzenlenmekte olup, Sağlık Bakanlığı sınavlarına girerek ilkyardımcı personeller belirlenmektedir.

 

 

 

 

Ergonomi

Yunanca kökenli bir kelimedir.  Ergon ve Nomos kelimelerinden türemiştir (Ergon, iş, çalışma; Nomos, yasa).  İnsanın; fizyolojik ve psikolojik yapısı dikkate alınarak iş ile uyumlu hale getirilmesidir. En etkin çalışma gücü ile hem çalışan sağlığını korumak hem de iş verimini arttırmak temel hedeftir. Ergonomi, insanı temel alır. İşin insana insanın işe uyumlu hale gelmesi için gerekli şartları sağlar. 

Ergonomi tarihinde öncellikle F.W.Taylor’dan söz edilir. Taylor 18. Yüzyılın ikinci yarısında iş düzeni anlayışını geliştirmiş, çalışanların daha verimli ve düzenli çalışabilmeleri konusunda incelemeler yapmıştır. 1910’larda ergonomik yaklaşımlara öncülük eden, kendisi mühendis eşi psikolog olan Gilberth ailesinin geliştirdiği “iş ve zaman etüdü” ve Douglas’ın “oksijen tüketimi” çalışmaları da ergonomide ayrıca dikkat çekici kilometre taşlarıdır.

İkinci dünya savaşı sırasında ise deneysel psikoloji konusu daha yoğun işlenmeye; özellikle ABD’nde geniş ergonomik çalışmalar yapılmaya başlandı. Bu noktadan sonra ergonomi; temelini psikolojinin, fizyolojinin, sosyoloji ve tıpın oluşturduğu multidisipliner bir konu haline geldi. 

Bilgisayarlı Çalışmalarda Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar

Akıllı Telefon Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ergonomi ve Yoga

Ergonomik Bir Çalışma Ortamı Hazırlamak