Laboratuvarlar

  • Laboratuvarlarda kullanılan tüm kimyasallara ait güvenlik bilgi formları kayıtlı olmalıdır.

  • Kimyasallarla çalışırken, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nda belirtilmiş kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.

  • Laboratuvarlarda asla tek başına, izinsiz ve sorumlu kişi yokken çalışılmamalıdır.

  • Laboratuvarda sorumlu kişi izin vermedikçe hiçbir deney düzeneğine, kimyasala ve diğer malzemelere dokunulmamalıdır.

  • Laboratuvarda yüze dokunmadan önce eller su ve sabun ile yıkanmalıdır.

  • Asit ve bazlar nötralize edilmeden giderlere verilmemelidir.

  • Nötralizasyon, çeker ocak içinde gerçekleştirilmelidir.

  • Bütün kaza ve dökülmeler sorumluya rapor edilmelidir.

  • Sınıflarına göre ayrılmış atıklar için atık bidonları kullanılmalıdır.

 

 

Cam deney tüplerinin tıpa kısmını yüzünüzden uzak tutun.

Koruyucu gözlük takmayı unutmayın.

 

Laboratuvar deney tüplerini ve eşyalarını kullandıktan sonra muhakkak temizleyin.

Laboratuvar önlüğü giyin ve önünü ilikli tutun.

Laboratuvarlarda asla yemek yemeyin, bir şey içmeyin ve laboratuvar cam malzemeleri asla yeme-içme aracı olarak kullanmayın.

 

Burnu kapalı ayakkabılar giyin.

Bacaklarınızı kapatacak uzun giysiler, tercihen pantolon giyin.

 

 

Laboratuvar Çalışmalarında Checklist