•  

İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI

Birimimiz, Koç Üniversitesi eğitim anlayışı, öğrencileri, öğretim üyeleri, araştırma programları ve sunduğu olanaklar ile Türkiye’de örnek bir eğitim kurumu olmanın sorumluluğu ve dünyada saygıyla tanınma hedefi doğrultusunda, tüm çalışan ve öğrencilerine güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmeyi amaçlar.

 

İŞ SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI

İş sağlığında politikamız; kişilerde sağlıklı çalışma bilincini yükseltmek, sistematik kontrol, takip ve müdahaleler ile iş sağlığını tehdit edebilecek her türlü riski sıfıra indirgemektir.

 

ACİL DURUMLAR

Acil durumlarda en önemli unsur; olası tehlike ve riskleri tespit ederek, acil duruma dönüşmesine imkan vermeyecek yöntem, ekipman veya malzeme kullanmak; risklere uygun kuralları ve hareket tarzını benimsemektir.

Bulunduğunuz alanda risklerinizi tespit edin, acil durum ekipmanlarınızın ve size en yakın  toplanma alanının yerini öğrenin.

 

Ramak Kala Formu

Laboratuvarlar

Kişisel Koruyucu Donanımlar

Bir ramak kala olayı yaşadıysanız, olası kazaları engellemek için lütfen formu doldurun.

Laboratuvarınızdaki kimyasalların Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına, acil durum ekipmanlarının yerlerine ve nasıl kullanıldıklarına ulaşabilirsiniz.

Çalışmalarınız için uygun kişisel koruyucu donanımı seçin.