Acil Durumlar

 Acil durum, üniversitenin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylardır.

Neler Acil Durumdur?

Trafik kazası; 

Düşme-çarpma-kesik vb. 

Yaralanmalar; 

Yangın; 

Elektrik çarpması; 

Kimyasal dökülme; 

Tehdit; 

Afet; 

Acil müdahale ve ilkyardım gerektiren durumlar;

Herhangi bir kazaya veya yaralanmaya sebep olmamış, ancak buna yol açmak üzere olan durumlar (elektrik kaçağı vb.)