Duyurularımız

İş Sağlığı ve Güvenliği Ergonomi Çalışmaları

Meslek hastalıklarını önlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen Ergonomi Çalışmaları kapsamında, tüm çalışanlara "ergonomik sandalye" ve "bilek destekli mouse pad" dağıtıldı. 

Deprem Farkındalığı Haftası 

10-14 Kasım 2014 tarihleri arasında RFK kampüste deprem farkındalık haftası düzenlendi. Düzce depreminin de hatırlandığı bu haftada düzenlenen etkinlikler çerçevesinde deprem kartları, deprem düdüğü ve feneri dağıtıldı. 

Sağlık ve Güvenlik El Kitabı

İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının detaylı şekilde anlatıldığı el kitabı yayınlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bülteni

İş Sağlığı ve Güvenliği Bülten'i 3 ayda 1 yayınlanmaktadır.

Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri Laboratuvar Güvenliği Eğitimleri 

Laboratuvarda çalışan Doktora ve Yüksek lisans öğrencileri için çalışmaya başlamadan önce “Laboratuvar Güvenliği Eğitimi” düzenlenmektedir.

İlkyardımcı Eğitimleri

Koç Üniversitesi’nde İlkyardım Eğitim Merkezi aracılıyla İlkyardımcı Eğitimleri düzenlenmekte olup, Sağlık Bakanlığı sınavlarına girerek ilkyardımcı personeller belirlenmektedir.

 

 

 

 

Laboratuvarlar

Laboratuvarlarda Uyulması Gereken Kurallar

  • Laboratuvarlarda kullanılan tüm kimyasallara ait güvenlik bilgi formları kayıtlı olmalıdır.

  • Kimyasallarla çalışırken, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nda belirtilmiş kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.

  • Laboratuvarlarda asla tek başına, izinsiz ve sorumlu kişi yokken çalışılmamalıdır.

  • Laboratuvarda sorumlu kişi izin vermedikçe hiçbir deney düzeneğine, kimyasala ve diğer malzemelere dokunulmamalıdır.

  • Laboratuvarda yüze dokunmadan önce eller su ve sabun ile yıkanmalıdır.

  • Asit ve bazlar nötralize edilmeden giderlere verilmemelidir.

  • Nötralizasyon, çeker ocak içinde gerçekleştirilmelidir.

  • Bütün kaza ve dökülmeler sorumluya rapor edilmelidir.

  • Sınıflarına göre ayrılmış atıklar için atık bidonları kullanılmalıdır.

 

 

Cam deney tüplerinin tıpa kısmını yüzünüzden uzak tutun.

Koruyucu gözlük takmayı unutmayın.

 

Laboratuvar deney tüplerini ve eşyalarını kullandıktan sonra muhakkak temizleyin.

Laboratuvar önlüğü giyin ve önünü ilikli tutun.

Laboratuvarlarda asla yemek yemeyin, bir şey içmeyin ve laboratuvar cam malzemeleri asla yeme-içme aracı olarak kullanmayın.

 

Burnu kapalı ayakkabılar giyin.

Bacaklarınızı kapatacak uzun giysiler, tercihen pantolon giyin.

 

 

Kişisel Koruyucu Donanımlar