Duyurularımız

İş Sağlığı ve Güvenliği Ergonomi Çalışmaları

Meslek hastalıklarını önlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen Ergonomi Çalışmaları kapsamında, tüm çalışanlara "ergonomik sandalye" ve "bilek destekli mouse pad" dağıtıldı. 

Deprem Farkındalığı Haftası 

10-14 Kasım 2014 tarihleri arasında RFK kampüste deprem farkındalık haftası düzenlendi. Düzce depreminin de hatırlandığı bu haftada düzenlenen etkinlikler çerçevesinde deprem kartları, deprem düdüğü ve feneri dağıtıldı. 

Sağlık ve Güvenlik El Kitabı

İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının detaylı şekilde anlatıldığı el kitabı yayınlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bülteni

İş Sağlığı ve Güvenliği Bülten'i 3 ayda 1 yayınlanmaktadır.

Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri Laboratuvar Güvenliği Eğitimleri 

Laboratuvarda çalışan Doktora ve Yüksek lisans öğrencileri için çalışmaya başlamadan önce “Laboratuvar Güvenliği Eğitimi” düzenlenmektedir.

İlkyardımcı Eğitimleri

Koç Üniversitesi’nde İlkyardım Eğitim Merkezi aracılıyla İlkyardımcı Eğitimleri düzenlenmekte olup, Sağlık Bakanlığı sınavlarına girerek ilkyardımcı personeller belirlenmektedir.

 

 

 

 

Sağlık Gözetimleri

Koç Üniversitesi Sağlık Merkezi çalışan sağlığı hizmetlerinin temel amacı akademik ve idari personelin işe bağlı sağlık sorunlarının önlenmesi, çalışanların sağlık izleminin yapılandırılması, çalışanların sağlığının korunması, geliştirilmesi sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanmasıdır.

   1) İşe Giriş Sürecinde Çalışan Sağlığı Hizmetleri

   2) Çalışanların Sağlığını İzleme Programları

   3) Sağlık Eğitimleri

İşe Giriş Süreci

İşe giriş sürecinde çalışanların Sağlık Merkezi sorumlu işyeri hekimine başvurarak, sağlık formu doldurmaları ve kişisel sağlık dosyası açtırmaları gerekmektedir. İşyeri Hekimi tarafından işe yeni başlayan herkese İşe Giriş Muayenesinin yapılması zorunludur. İşyeri Hekimi bu muayene neticesinde gerekli gördüğü personelden bazı tetkik ve tahliller isteyebilir. Bunlar çalışanların mevcut sağlık sorunlarının tespiti, yaygınlığının ölçülmesi buna göre sağlık hizmetlerinin planlanması ve daha sonra yapılacak incelemelerle karşılaştırılması açısından bir bazal değer oluşturacağı için anlamlıdır.

Çalışanların Sağlığını İzleme Programları

Koç Üniversitesi Sağlık Merkezi çalışanlarda meydana gelebilecek hastalıkların henüz yakınmalar ortaya çıkmadan erken bulgularının tespit edilmesi için aralıklı kontrol muayeneleri ve tarama testleri yapar. Burada esas olan kişinin yaşına, ailesel ya da çevresel risk faktörlerine ve ihtiyaçlarına uygun tetkiklerin yapılarak sonuçlarının hekim tarafından değerlendirilmesi ve kayıtların kişisel sağlık dosyasında saklanarak daha sonra yapılacak olanlarla karşılaştırılmasıdır.

Sağlık Merkezinin çalışanlara yönelik düzenlediği periyodik kontrol muayeneleri ve tarama programları yıl içinde çalışanlara duyurulmaktadır. Bu muayeneler kapsamında İşyeri hekiminiz tarafından yıllık periyodik muayeneniz yapılacak, gerekli durumlarda muayene bulgularınıza, yaşınıza, çevresel ya da ailesel risklerinize göre özel tetkikler istenerek yıllık kontrolünüz tamamlanacak, bulguların sizinle paylaşımı ile birlikte size gerekli önerilerde bulunulacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği tüm çalışanların işe giriş, periyodik muayeneleri yapılmakta ve tüm çalışanlara belli periyodlarla eğitimler verilmektedir.

 

Koç Üniversitesi Sağlık Merkezi'nden, periyodik  sağlık kontrolünüz için randevunuzu 1273 no'lu telefondan alabilirsiniz. 

 

 

Sağlık Eğitimleri

Koç Üniversitesi Sağlık Merkezi toplumun sağlık bilincinin yükseltilmesi için bilgilendirici el broşürleri hazırlamak, İnternet duyuruları yapmak, seminer ya da söyleşiler düzenlemek ve tanıtım masası çalışmaları yapmak yoluyla sağlık eğitimi etkinlikleri gerçekleştirmektedir. Ayrıca İlk Yardım Personeli yetiştirmek üzere belirli dönemlerde yetişkin eğitim ilkelerine uygun olarak hazırlanmış “Etkileşimli Temel Yaşam Desteği” kursları düzenlenmektedir. Bu kurslar teorik ve mankenler üzerinde uygulamaların yapıldığı pratik bölümlerden oluşmaktadır.