Duyurularımız

İş Sağlığı ve Güvenliği Ergonomi Çalışmaları

Meslek hastalıklarını önlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen Ergonomi Çalışmaları kapsamında, tüm çalışanlara "ergonomik sandalye" ve "bilek destekli mouse pad" dağıtıldı. 

Deprem Farkındalığı Haftası 

10-14 Kasım 2014 tarihleri arasında RFK kampüste deprem farkındalık haftası düzenlendi. Düzce depreminin de hatırlandığı bu haftada düzenlenen etkinlikler çerçevesinde deprem kartları, deprem düdüğü ve feneri dağıtıldı. 

Sağlık ve Güvenlik El Kitabı

İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının detaylı şekilde anlatıldığı el kitabı yayınlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bülteni

İş Sağlığı ve Güvenliği Bülten'i 3 ayda 1 yayınlanmaktadır.

Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri Laboratuvar Güvenliği Eğitimleri 

Laboratuvarda çalışan Doktora ve Yüksek lisans öğrencileri için çalışmaya başlamadan önce “Laboratuvar Güvenliği Eğitimi” düzenlenmektedir.

İlkyardımcı Eğitimleri

Koç Üniversitesi’nde İlkyardım Eğitim Merkezi aracılıyla İlkyardımcı Eğitimleri düzenlenmekte olup, Sağlık Bakanlığı sınavlarına girerek ilkyardımcı personeller belirlenmektedir.

 

 

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu,

• İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,
• İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,
• İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,
• İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,
• İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
• İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,
• İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak,

Amacı ile mevzuata uygun olarak organize edilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyeleri

Kurul Görevi

Adı-Soyadı

Ünvanı

İletişim Bilgisi

İşveren Vekili

Mahide SONDİKME

İnsan Kaynakları Direktörü

msondikme@ku.edu.tr

İnsan Kaynakları Sorumlusu

Arzu İNAN

İş Güvenliği Yöneticisi

ainan@ku.edu.tr

İşyeri Hekimi

Hüseyin Hakan BİLGEN

İşyeri Hekimi

hbilgen@ku.edu.tr

İşyeri Hekimi

İbrahim Alper KESKİN

İşyeri Hekimi

alperkeskin@ku.edu.tr

İşyeri Hekimi

Gülden KARATAŞ

İşyeri Hekimi

gkaratas@ku.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Burak DÜNDAR

İş Güvenliği Uzmanı

bdundar@ku.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Çiğdem TARLACI

İş Güvenliği Uzmanı

ctarlaci@ku.edu.tr

Baş Çalışan Temsilcisi

Aysun UZEL

Yurtlar Amiri

auzel@ku.edu.tr

Çalışan Temsilcisi

Batıkan Halis YAHYA

Kullanıcı Destek Ekip Sorumlusu

byayla@ku.edu.tr

Çalışan Temsilcisi

Pınar ÖZBEK

Okutman

pozbek@ku.edu.tr

Çalışan Temsilcisi

Ümmü KOÇ ÇAKMAK

Temiz Oda Mühendisi

ukoc@ku.edu.tr

Çalışan Temsilcisi

Zeynep KAHYA YEŞİL

Laboratuvar Koordinasyon&Planlama Uzmanı

zkahya@ku.edu.tr

Kurul Üyesi

Ali Rıza ERDEM

Güvenlik Müdürü

arerdem@ku.edu.tr

Kurul Üyesi

Burak BİRKAN

Merkez Araştırma Altyapısı Yöneticisi

bbirkan@ku.edu.tr

Kurul Üyesi

Hüsnü ÇOLAK

İtfaiye Şefi

hucolak@ku.edu.tr

Kurul Üyesi

Kamil BAHADIR

Otomasyon İşleri Koordinatörü

kbahadir@ku.edu.tr

Kurul Üyesi

Meltem AKDOĞAN

Kampüs Operasyonları Sorumlusu

makdogan@ku.edu.tr

Kurul Üyesi

Metin USTA

Proje Koordinatörü

musta@ku.edu.tr

Kurul Üyesi

Murat BİLİK

Kampüs Operasyonları Uzmanı

muratbilik@ku.edu.tr

Kurul Üyesi

Okan Galip ÇAM

Kampüs Operasyonları & İşletme Direktörü

ocam@ku.edu.tr

Kurul Üyesi

Soner GÖKTUN

Yeme İçme Hizmetleri Sorumlusu

sgoktun@ku.edu.tr

Kurul üyelerine ek olarak, gündem de değinilecek konulara göre çalışanlarımız kurul toplantılarına davet edilmektedir.

Kurul Gündemi

Kurul Gündemi, iş güvenliği uzmanı tarafından, kurul üyelerinden alınan talepler  doğrultusunda belirlenir. Üniversitemiz olarak tüm çalışanlarımızı bu organizasyona dahil etmek, çalışanlarımızın görüşlerini, önerilerini  ve tespitlerini paylaşabilmeleri adına iş sağlığı ve güvenliği posta adresi oluşturulmuştur. Çalışanlarımız isg@ku.edu.tr adresine bildirimde bulunabilirler. Bildirimler öncelik sırasına göre İş Sağlığı ve Güvenliği Ekibi tarafından değerlendirilir ve uygun görüldüğü takdirde kurul gündemine alınır. Bildirim sahibi gelişmeler hakkında bilgilendirilir.

Laboratuvar İş Güvenliği Denetleme Kurulu

Prof. Dr. Levent Demirel

Prof. Dr. Fikri Karaesmen

Prof. Dr. İhsan Solaroğlu

Prof. Dr. Alper Kiraz

Prof. Dr. İskender Yılgör

Prof. Dr. Safiye Çavdar

Doç. Dr. Halil Kavaklı

Doç. Dr. Erdem Alaca

Yrd. Doç. Dr. Alperen Karaşahin

Genel Sekreter Cihan Vahdettin ÖZSÖNMEZ

Rumeli Feneri Kampüsü İş Güvenliği Denetleme Kurulu

Prof. Dr. İrşadi Aksun

Yrd. Doç. Alperen Karaşahin

Genel Sekreter Cihan Vahdettin ÖZSÖNMEZ

Mualla Kayaçetin

Hande Sarantopoulos

Dr. Alper Keskin

Tunga Cankurtaran

Hüsnü Çolak