Duyurularımız

İş Sağlığı ve Güvenliği Ergonomi Çalışmaları

Meslek hastalıklarını önlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen Ergonomi Çalışmaları kapsamında, tüm çalışanlara "ergonomik sandalye" ve "bilek destekli mouse pad" dağıtıldı. 

Deprem Farkındalığı Haftası 

10-14 Kasım 2014 tarihleri arasında RFK kampüste deprem farkındalık haftası düzenlendi. Düzce depreminin de hatırlandığı bu haftada düzenlenen etkinlikler çerçevesinde deprem kartları, deprem düdüğü ve feneri dağıtıldı. 

Sağlık ve Güvenlik El Kitabı

İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının detaylı şekilde anlatıldığı el kitabı yayınlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bülteni

İş Sağlığı ve Güvenliği Bülten'i 3 ayda 1 yayınlanmaktadır.

Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri Laboratuvar Güvenliği Eğitimleri 

Laboratuvarda çalışan Doktora ve Yüksek lisans öğrencileri için çalışmaya başlamadan önce “Laboratuvar Güvenliği Eğitimi” düzenlenmektedir.

İlkyardımcı Eğitimleri

Koç Üniversitesi’nde İlkyardım Eğitim Merkezi aracılıyla İlkyardımcı Eğitimleri düzenlenmekte olup, Sağlık Bakanlığı sınavlarına girerek ilkyardımcı personeller belirlenmektedir.

 

 

 

 

İş Kazası

İş kazası, aşağıdaki durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan, bedenen ve ruhen arızaya uğratan olaya denir.

  • Çalışanın iş yerinde bulunduğu sırada, 
  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
  • Çalışanın, işveren tarafından görevlendirilerek başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  • Süt izni kullanan çalışanın çocuğuna süt vermesi için ayrılan zamanlarda,
  • Çalışanın işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen kazalar iş kazası olarak kabul edilir.

İş Kazası Akış Şeması